HEM     |     SPRÅK/LAND


Sök  SEMEXWORKS 


Arbeta sida-vid-sida med din

avelsrådgivare för att

hitta den bästa lösningen

för din besättning.


LÄTTANVÄNT

ANPASSAT FÖR DIG

FLEXIBELT

Byggt runt ett lättöverskådligt touch screen system som hjälper dig att identifiera dina avelsmål.
  • Touch screen
  • Steg-för-steg
  • Sparar tid
Varje ekonomiskt förslag är unikt och baserat på just dina siffror och värden.
  • Se avkastning på investering
  • Skapa rapport och analys direkt
  • Se och korrigera kostnad
Oavsett vilka avelsmål du har för din besättning så anpassar sig SemexWorks efter dina förutsättningar.
  • Selektera urvalet tjurar
  • Sök och sortera på de egenskaper som är viktiga för dig

Kontakta din avelsrådgivare för att ligga steget före med SemexWorks.