HEM     |     SPRÅK/LAND


Sök  

 

SEMEX SWEDEN ABVÅR MÅLSÄTTNING ÄR:

    Att göra kanadensisk avel tillgänglig för alla intresserade lantbrukare genom tjursperma och embryon.

 

Att en seminering med våra tjurar ska ge de allra bästa förutsättningarna till att skapa en avkomma
som är bättre än kon som seminerats. 

 

 Att marknadsföra det absolut värdefullaste kanadensiska materialet, där exteriör och produktion är i 
balans. En synlig ko som bara står i besättningen och mjölkar och mjölkar.

 

Vårt motto är

BALANSERAD AVEL

Det innebär att exteriör och produktion är i balans.