HEM     |     SPRÅK/LAND


Sök  
 
 

 

Följande 8 delar har registrerats:

  • Klinisk mastit
  • Hälta
  • Förekomst av cystor
  • Löpmage
  • Acetonemi
  • Metritis (livmodersinflammation)
  • Kalvförlamning
  • Kvarbliven efeterbörd

Skillnaden mellan sämsta och bästa är 25% 
(mellan 8-33%) 

Man har kunnat konstatera att det finns djur som är mer immuna och motståndskraftiga mot högerstående sjukdommar. 

År 2013 infördes därför begrepppet Immunity+ där endast de 10% bästa tjurarna redovisas.

Immunity+ har 4-8% större naturlig motståndskraft mot bakterie och infektions sjukdomar.

Immunity + har hög arvbarhet och påverkar därför nästa generation.

Immunity+ tjurar bidrar därför till bättre hållbarhet och längre livslängd och bättre lönsamhet.

Endast de allra bästa tjurarna redovisas.

Arvbarheter
Produktions Egenskaper 25-35%
Exteriör Egenskaper       15-40%
Immunity+
Livslängd
Kalvningar
Dotterfertilitet
Sjukdomar

Sedan 2007 har SEMEX undersökt sjukdomsfrekvenser som påverkar lönsamheten och visar möjlighet att förbättra med genetik.

Kor med god hälsa kostar mindre!

Tjurar som är markerade med Healthsmart har:


1: Bättre hälsa
Längre livstid, lägre celltal, bättre fertilitet, lättare kalvningar.
2: Funktionell exteriör
Bättre juver och ben, medelstora hälsosamma kor (med mindre kroppsdjup och reslighet).
3: Högre halter
Därför blir dessa kor lönsammare. 

Healthsmart beräknas enligt följande:
30 % Livslängd
25% Celltal
25% Dotterfertilitet
10% MF Kalvningar
5%  Juver
5%  Ben och klövar

Är de bästa genomiskt testade ungtjurarna. Dessa har oftast hög produktion tillsammans med utmärkt exteriör och goda funktionsegenskaper. 

Efter högsta genomiskt bedömda hondjur testas 4000 tjurkalvar med DNA.
300 av dessa testas.
1 av 7 kommer på listan.

Genomiska ungtjurar har en säkerhet mellan 63-74%.

Skillnaden mellan de 30 bästa genomiska och de 30 bästa avkomma bedömda är ca. 1000 LPI.

Använd mellan 30-50% Genomax tjurar och sprid riskerna genom att använda flera tjurar

Sexxad sperma ger 90-92% kvigor.

Sperman sorteras under 8 timmar och man erhåller 64 sperma doser. Räkna därför med att få 20% fler semineringar för dräktighet. 

För bästa resultat använd på kvigor och fertila kor.

Fördelar:


1: Du kan få kvigor efter dina bästa kor.
2: Du kan utöka besättningen utan inköp.
3: Du kan använda mer biffsperma på de sämre djuren och därmed avla på både kor och tjurar.

Är tjurar med bättre fertilitet.

1: Bättre fertilitet ger mindre kostnader
2: 33 % av Semex tjurar har denna status.
3: Dessa ger i genomsnitt 2,6% bättre dräktighet.
4: Samt 3 dagar mindre till ny dräktighet.
5: Användningen av dessa tjurar ger snabbt en besparning på kostnader.

Är tjurar lämpliga för robot.

Parametrar för att klassas som robot tjur:


1: Spenplacering mellan 5 vitt till 8 tät.
2: Spenplacering bak mellan 6 vitt till 5 tät.
3: Spenlängd inte kortare än 6 kort.
4: Juverdjup inte lägre än 1 djup.
5: Bra ben, ej hastrånga, minst 3.
6: Celltal max 3,05
7: Mjölkningshastighet minst 98.
8: Temperament minst 94.

Det finns andra tjurar som kan användas för Robot, men där bör man ta hänsyn till respektive tjurars bedömning.