HEM     |     SPRÅK/LAND


Sök  

 

Vad är GULDKUND?

Guldkundsavtal syftar till att stärka relationen mellan Dig som kund och oss som leverantör.


Avtalet bygger på ett ömsesidigt förtroende oss emellan där Du som kund köper lika många doser som antal kor under ett års tid och får direkt rabatt på 20 % i gratis doser samt 10 % på fakturabeloppet. Detta innebär att du redan under år 1 kan tillgodoräkna dig det reducerade priset. Vid avtalsårets slut kommer vi att se över ditt avtal och kontrollera att det levererade antalet doser överensstämmer med din uppskattade förbrukning.

Dessutom får du om du är Guldkund hos oss får du fritt kväve vid köp av minst 10 stycken doser/leverans! 

 

Vill du veta mera? Prata med din säljare eller ring kontoret.