HEM     |     SPRÅK/LAND


Sök  

 

GENOMTESTER


Genomtesta dina djur i Kanada

 

Du kan du låta Genomic (DNA) testa dina djur i Kanada och sedan se resultatet på www.cdn.ca  
Där får du samma uppställning som våra tjurar. Detta går att få både för Holstein och Ayrshire (SRB).

Varför Genotypa dina djur?

Det är ett säkert sätt att skilja bra hondjur från sämre, allt för att i ett tidigt stadium kunna veta 
vem som skall användas till nästa generation = Female selection. Du kommer även att finna djur 
som i framtiden kan bilda värdefulla kofamiljer eller inte. Du kan t.ex. ta prov på alla kvigkalvar 
efter dina bättre kor. Ju tidigare du kan gallra desto mindre kostnader. Genom att avla både på
bättre kor och tjurar får du snabbast möjliga avels framsteg.

Varför Genomtesta i Kanada?

Genotypning sker enligt LPI systemet, vilket ger mer mjölk och samtidigt bättre exteriör på korna.
Har du avlat med Kanada sperma är valet lätt och därmed högre säkerhet.  Det fina är att alla andra 
härstamningar kan få Genom-värde på CDN.

Efter provtagning kommer dina djur att hittas på CDN under ditt besättningsnamn. Där finns alla dina 
djur att bese på samma sätt du ser tjurarna i Kanada. Du bör dock känna till att alla kan se dina djur.
Börja gärna med dina bästa djur och alla hondjur efter henne.

Fadern eller morfader behöver inte vara en tjur från Kanada utan kan komma från alla länder, t.ex. Sverige, 
Finland, Danmark, Tyskland och så vidare.

Kostnaden är 490: - kr per djur, en engångskostnad.

Intresserad?

Mejla till: charlotte@semexsweden.com eller ring 0470 – 733 766 och så skickar hon dig en bruksanvisning.

Det innebär att exteriör och produktion är i balans.